8 Tips

Onze tips voor trainingen die werken

Hoe werken trainingen het beste?

Training is nuttig om aan inclusie in de organisatie te werken en daarom veelgebruikt. Het is niet het enige middel natuurlijk: weet dat trainingen voor diversiteit & inclusie alleen duurzaam effect hebben als ze in een bredere context van focus en maatregelen staan! Anders gezegd, van training alleen moet je het niet hebben.

Trainingen werken het beste als ze in de praktijk direct toepasbaar zijn, zo blijkt uit onderzoek. Sluit daarom met een training aan bij het beroep dat iemand uitvoert: het is niet logisch om een P&O-er dezelfde training te geven als een marketingmedewerker, een leidinggevende van een team beveiligers of een wijkteam. Hoe meer mensen zien waar diversiteit & inclusie hun dagelijkse werkzaamheden raken, hoe beter zij ermee aan de slag kunnen gaan.

Seba trainingstips

Ga je aan de slag met trainingen voor diversiteit & inclusie? Wij delen graag onze kennis en ervaring. Daarom hier 8 tips om je in je zoektocht te ondersteunen en te zorgen voor maximaal effect.

  1. Laat het geen geïsoleerde activiteit zijn maar onderdeel van een breder traject of actiepakket.
  2. Maak deelnemers zoveel mogelijk eigenaar van de inhoud.
  3. Zorg dat het dicht bij hun dagelijkse werkzaamheden ligt.
  4. Als het om een groep gaat, zet dan niet in op individueel niveau maar op teamdynamiek.
  5. Als het om leidinggevenden gaat, agendeer dan hoe zij besluiten nemen, mensen en processen aansturen of begeleiden, en betrek de businesscase voor diversiteit & inclusie daarbij.
  6. Wees alert op de oorzaak van weerstand: die kan bij diversiteit liggen maar zeker ook bij de gehanteerde methodiek.
  7. Werk niet alleen aan inzicht maar ook aan vaardigheden en gedrag.
  8. Hou het vrolijk! Iedereen houdt van plezier op het werk.

Seba cultuurmanagement bv
Nova Zemblastraat 89
1013RJ Amsterdam

info@seba.nl